Vrtna arhitektura 18. stoletja v srednji Evropi

Zbornik mednarodnega simpozija Vrtna arhitektura 18. stoletja v srednji Evropi: raziskovanje, rekonstruiranje, ohranjanje

Ideja o organizaciji posveta o vrtni arhitekturi 18. stoletja v dvorcu Dornava je v strokovnih krogih tlela že dolgo pred novembrom 2011. Kopica iskrivih misli, idej, zbranega gradiva in fotografij domačih in tujih strokovnjakov je zdela pod plaščem drugih obveznosti in čakala na pravi trenutek. Ko je Ministrstvo za kulturo RS ponovno oživitev ideje Slovenskega konservatorskega društva o organizaciji posveta podprlo z odobritvijo finančnih sredstev, so bili vzpostavljeni pogoji za pripravo posveta, posvečenega spominu kolegice, konservatorke krajinske arhitektke, mag. Alenke Kolšek. Ob pomoči občine Dornava, Grand hotela Primus, Term Ptuj, Odbora za prenovo dvorca Dornava, Prostovoljnega gasilskega društva Zame in peščice zanesenjakov je bil posvet organiziran v slikovitem ambientu dvorca Dornava 18. novembra 2011.

Ker se pod na videz bohotno opravo dvorca Dornava skrivajo številne vrzeli in razpoke, ker objekt že dolgo ne gosti prebivalcev, je bilo pred začetkom posveta potrebno postoriti to in ono. V prvi vrsti sredi hladnega novembra ogreti prostore in jim vdihniti življenje… Takrat sem se imela priložnost sprehoditi skozi prostore, si v domišljiji stkati tančico razkošnega dvorskega življenja, v parku uživati v senci krošenj starodavnih dreves, odkrivati izginjajoče poti in skrite kotičke. Nič od te lepote pa ni moglo preglasiti občutka nemoči in jeze nad dejstvom, da že vse od leta 1990, ko se je iz dvorca izselil Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, navkljub pobudam in željam stroke, lokalne skupnosti in države, dvorca in parka ne zmoremo obnoviti in oživiti. Da je po skoraj štiridesetih letih, v in odraslim osebam z motnjami v duševnem razvoju, dvorec še vedno potisnjen na rob…..

Da ga čas ne bi pahnil čez rob, je – navkljub situaciji, ki pisani besedi ni najbolj naklonjena – dozorela odločitev o nujnosti izdaje zbornika in dve leti kasneje je Zbornik mednarodnega simpozija Vrtna arhitektura 18. stoletja v srednji Evropi: raziskovanje, rekonstruiranje, ohranjanje končno pred vami. Žal ne v celoti dvojezičen in zgolj v črno-beli izdaji, zato pa vsebinsko bogat in raznolik. V njem so se domači in tuji strokovnjaki poklonili spominu mag. Alenki Kolšek, prvi med pobudnicami oživitve dvorca Dornava s parkom. Vsak na svoj pretanjen način so zaslužni profesor dr. Dušan Ogrin, kons. svetovalec Miran Krivec, kons. svetovalec Mitja Simič, asist. Ines Unetič, doc. dr. Polona Vidmar, asist. dr. Marko Dobrilovič, doc. dr. Branko Mušič, doc. dr. Dimitrij Mlekuž, prof. dr. Ana Kučan in asist. Tina Sturm obogatili vedenje o pomenu vrtne arhitekture parka Dornava, o novih možnostih raziskav in o viziji prenove. V širši evropski prostor pa so z avstrijskimi in nemškimi izkušnjami revitalizacije parkov in vrtov park dvorca Dornava umestili direktorica Avstrijskih zveznih vrtov dipl.inž. Brigitte Mang ter svobodni krajinski arhitektki Kathrin Franz in Yvonne Kumlehn.

Pozoren bralec bo opazil, da opombe in navajanje virov in literature v prispevkih ni poenoteno, navkljub navodilom, ki so jih prejeli avtorji. Ker uredniški odbor zagovarja stališče, da so tako za vsebino kot tudi za navedbo virov in opomb odgovorni avtorji, v besedila v smislu poenotenja nismo posegali.

Na koncu izrekam zahvalo avtorjem prispevkov za potrpežljivost in Milani Klemen ter Miranu Krivcu, ki sta bila gonilni sili priprave pričujočega Zbornika.

Naj bo Zbornik temeljni kamen obnove in oživitve ene ga najlepših baročnih parkov in dvorcev v Sloveniji in v katerih je nudil dom in zavetje otrokom, mladostnikom srednji Evropi!

Danijela Brišnik

Publikacija je razprodana in za nakup več ni dosegljiva.