Statut in pravilniki

Na spodnjih povezavah sta dostopna Statut društva sprejet 16. oktobra 2018. in Pravilnik o Steletovih nagradah, sprejet 19. aprila 2022.