Vizitka

Vizitka

Slovensko konservatorsko društvo
Poljanska 40
1000 Ljubljana
Predsednik: Srečko Štajnbaher
e-pošta: srecko.stajnbaher@zvkds.si

Tel: +386 40 346 880
E-mail: info@s-kd.si