Steletova nagrada

Nagrado in priznanja, ki jih Slovensko konservatorsko društvo podeljuje strokovnjakom za varstvo kulturne dediščine za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju konservatorstva, je društvo poimenovalo po prvem poklicnem konservatorju v Sloveniji, akademiku dr. Francetu Steletu (1886-1972). Nagrada za življenjsko delo je najvišja in edina vseslovenska konservatorska nagrada in hkrati zahvala posameznikom za izjemne rezultate njihovega strokovnega dela. Društvo vsako leto podeli eno Steletovo nagrado in največ pet Steletovih priznanj, od tega najmanj eno za člane društva in najmanj eno za lastnike ali druge državljane, ki s svojim zgledom pomagajo ohranjati slovensko kulturno dediščino. Steletovo priznanje lahko prejmejo člani društva za pomembne dosežke, ki so sad izvirnih strokovnih, tehnoloških ter drugih prizadevanj in iskanj pri ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine v Republiki Sloveniji.  

Steletova nagrada za življenjsko delo je nagrada za izjemne dosežke na področju konservatorstva, ki jo Slovensko konservatorsko društvo podeljuje stanovskim kolegom od leta 1990 za preteklo leto. Steletovo nagrado lahko prejmejo člani društva za vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine v Republiki Sloveniji.

Dosedanji prejemniki Steletove nagrade za življenjsko delo:

1989: Dr. Nace Šumi
1990: Andreja Volavšek
1991: Stanislav Peterlin in dr. Ivan Stopar
1992: Miha Pirnat
1993: Dr. Iva Mikl Curk
1994: Mirko Šoštarič
1995: Dr. Marijan Slabe
1996: Dr. Emilijan Cevc
1997: Olga Zupan
1998: Dr. Cene Avguštin
1999: Momo Vuković
2000: Dr. Sergej Vrišer
2001: Stojan Ribnikar
2002: Dr. Marijan Zadnikar
2003: Tone Mikeln
2004: Ivan Bogovčič
2005: Anka Aškerc
2006: Viktor Gojkovič
2007: dr. Peter Fister
2008: Dr. Ana Sonja Hoyer
2009: Janez Mikuž
2010: Mira Strmčnik Gulič
2011: Dr. Nataša Štupar Šumi
2012: Alenka Železnik
2013: Stanko Gojkovič
2014: Jovo Grobovšek
2015: Dr. Stane Bernik
2016: Dr. Milan Sagadin
2017: Dr. Nika Leben
2018: Danilo Breščak
2019: Dr. Jelka Pirkovič
2020: mag. Albin Kovačič
2021: Dr. Mojca Marjana Kovač