Steletova nagrada

Nagrado in priznanja, ki jih Slovensko konservatorsko društvo podeljuje strokovnjakom za varstvo kulturne dediščine za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju konservatorstva, je društvo poimenovalo po prvem poklicnem konservatorju v Sloveniji, akademiku dr. Francetu Steletu (1886-1972). Nagrada za življenjsko delo je najvišja in edina vseslovenska konservatorska nagrada in hkrati zahvala posameznikom za izjemne rezultate njihovega strokovnega dela. Društvo vsako leto podeli eno Steletovo nagrado in največ pet Steletovih priznanj, od tega najmanj eno za člane društva in najmanj eno za lastnike ali druge državljane, ki s svojim zgledom pomagajo ohranjati slovensko kulturno dediščino. Steletovo priznanje lahko prejmejo člani društva za pomembne dosežke, ki so sad izvirnih strokovnih, tehnoloških ter drugih prizadevanj in iskanj pri ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine v Republiki Sloveniji.  

Steletova nagrada za življenjsko delo je nagrada za izjemne dosežke na področju konservatorstva, ki jo Slovensko konservatorsko društvo podeljuje stanovskim kolegom od leta 1990 za preteklo leto. Steletovo nagrado lahko prejmejo člani društva za vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine v Republiki Sloveniji.

Dosedanji prejemniki Steletove nagrade za življenjsko delo:

1989: Dr. Nace Šumi

1990: Andreja Volavšek

1991: Stanislav Peterlin in dr. Ivan Stopar

1992: Miha Pirnat

1993: Dr. Iva Mikl Curk

1994: Mirko Šoštarič

1995: Dr. Marijan Slabe

1996: Dr. Emilijan Cevc

1997: Olga Zupan

1998: Dr. Cene Avguštin

1999: Momo Vuković

2000: Dr. Sergej Vrišer

2001: Stojan Ribnikar

2002: Dr. Marijan Zadnikar

2003: Tone Mikeln

2004: Ivan Bogovčič

2005: Anka Aškerc

2006: Viktor Gojkovič

2007: dr. Peter Fister

2008: Dr. Ana Sonja Hoyer

2009: Janez Mikuž

2010: Mira Strmčnik Gulič

2011: Dr. Nataša Štupar Šumi

2012: Alenka Železnik

2013: Stanko Gojkovič

2014: Jovo Grobovšek

2015: Dr. Stane Bernik

2016: Dr. Milan Sagadin

2017: Dr. Nika Leben

2018: Danilo Breščak

2019: Dr. Jelka Pirkovič

2020: mag. Albin Kovačič

2021: Dr. Mojca Marjana Kovač

2022: mag. Gojko Zupan