Organi društva

Slovensko konservatorsko društvo

Predsednica

Marija Ana Kranjc

Predsednica

info@s-kd.si

Podpredsednik: 

Tajnica: Barbara Kroflin, info@s-kd.si

Izvršni odbor

Eda Belingar

Etbin Tavčar

Nataša Pirnat

mag. Judita Lux

dr. Robert Peskar

Barbara Lečnik

Mojca Sfiligoj

Tina Britovšek

Marija Ana Kranjc

Nadzorni odbor

     Minka Osojnik

     Tanja Mesojedec

     Dušan Štepec

Arbitražna komisija

dr. Sonja Ana Hoyer

dr. Eva Sapač

Danijela Brišnik