Publikacije

Bilten 1

Vrtna arhitektura 18. stoletja v Srednji Evropi

Župnjijska cerke sv. Kacijana
v Kranju

Vrtnoarhitekturna dediščina v Sloveniji in njeno ohranjanje

Hodil po zemlji sem naši –  Naravna in kulturna dediščina v občini Černomelj

Kulturna dediščina občine
Radje ob Dravi

Župnjiska cerkev v Šentrupertu na Dolenjskem

Štanjel
variacije v kamnu