Skupščina SKD in enodnevno strokovno srečanje konservatorjev na območju ZVKDS OE Marior, 16 april 2024

16 aprila 2024 je v prostorih Oranžerije v Dornavi potekala skupščina Slovenskega konservatorskega društva in enodnevno srečanje konservatorjev na območju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Maribor. Pod vodstvom odgovornih konservatorjev in predstavnikov izvajalcev restavratorskih del smo si ogledali grajsko pristavo v Ormožu in grad Ormož s parkom. Podrobneje smo si ogledali arheološko zbirko v pristavi, konservatorsko – restavratorska prenovo obnovo kasetnega parketa v eni od poslikanih soban v gradu Ormož ter potek revitalizacije grajskega stolpa z izvedbo sodobnega dostopa na razgledišče z restavratorsko – konservatorsko obnovo notranjščine, ki je razkrila številna stavbno-zgodovinska odkritja.  Sledil je ogled obnovljene kapele dvorca Dornava in zaključene prenove Oranžerije. Srečanje smo sklenili s skupščino SKD in s prijetnim druženjem v Oranžeriji. Zahvaljujemo se ekipi dvorca Dornava, saj so nas z izjemnim gostoljubjem pogostili z izvrstno domačo hrano in nizom produktov iz lokalnih »dornavskih« citrusov. Posebna zahvala tudi območni enoti ZVKDS OE Maribor za sodelovanje in odlično vodenje. Vsem udeležencem se zahvaljujemo za udeležbo, kljub slabemu vremenu je bilo vzdušje enkratno. 

Vabljeni k ogledu utrinkov srečanja:

foto: Barbara Lečnik