Štanjel variacije v kamnu

Slovensko konservatorsko društvo v skladu s svojim programom delovanja nadaljuje izdajanje publikacij, ki so namenjene širši javnosti. V letošnjem letu tako predhodnim publikacijam dodajamo zbornik o Štanjelu, čudoviti kraški vasici, ki s svojo značilno veduto že od daleč vabi obiskovalce, da se na robu naselja ustavijo, si vzamejo čas, se povzpnejo na majhno vzpetino in se podajo na odkrivanje notranjosti tega kraškega arhitekturnega bisera. Potrebno si je vzeti kar veliko časa za odkrivanje preteklosti posameznih stavb, njihovega kljubovanja kraški burji in različnim zgodovinskim dogodkom. Obiskovalci se lahko ustavijo tudi na robu naselja in se zazrejo v kraško pokrajino, ki jih bo navdušila v vseh letnih časih. Pravzaprav se je težko odločiti, ali Štanjel obiskati v času največjega turističnega vrveža in se priključiti obiskovalcem iz različnih krajev sveta, ali se odločiti za obisk izven glavne turistične sezone in uživati tišino znotraj obzidja. Upam, da bo društvo z zbornikom o kulturni dediščini Štanjela pripomoglo k zavedanju, da moramo kulturno dediščino, ki so jo ustvarili naši predniki in na katero moramo biti ponosni, ohraniti tudi za naše potomce. Preveč energije in entuziazma so predniki vložili v nastanek in razvoj naselja, ga zapustili in se ponovno vračali, vendar je naselje preživelo. Obnova naselja in umeščanje ustreznih vsebin je v tem trenutku eno izmed glavnih izzivov tako pred stroko, prebivalci kot lokalno skupnostjo. Materialna in nesnovna kulturna dediščina v Sloveniji je gledano s širšega vidika izjemna, zato jo moramo zaradi intenzivne globalizacije sveta še bolje varovati, saj se z njo v mednarodnem okolju lahko istovetimo kot enakopraven narod. Posebno pozornost je potrebno nameniti razvijanju zavesti o njenih vrednotah. Ena izmed teh poti je zagotovo zapisana beseda, zato upam, da bomo z izdajo zbornika tudi v društvu prispevali k tem trajnim vrednotam.

Srečko Štajnbaher,prof.

Publikacija je razprodana in za nakup več ni dosegljiva, lahko si jo ogledate in prelistate na spodnji povezavi: https://issuu.com/slovenskokonservatorskodrustvo/docs/_tanjel_variacijev_kamnu_slovensko_konservatorsko_